O nás

Upozornění na možnost zvýšeného hluku při probíhajících rekonstrukcích v ÚPMD Praha

Vážené klientky,
rádi bychom Vás upozornili na možnost určitého diskomfortu při Vaší hospitalizaci.

Vzhledem k probíhající rozsáhlé rekonstrukci našeho zařízení z důvodu zvyšování kvality poskytované péče a zlepšování komfortu klientek při pobytu v Ústavu pro péči o matku a dítě, může během Vaší hospitalizace docházet ke zvýšené hlučnosti, která doprovází stavební práce. Za případně způsobený hluk se velice omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

ÚPMD Podolí - Statut Centra pro trofoblastickou nemoc

Ústav pro péči o matku a dítě nedávno obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužení statutu „Centra pro trofoblastickou nemoc“, zabývající se diagnostikou a léčbou pacientek trpících všemi formami trofoblastického onemocnění. Naše vysoce specializované Centrum pro trofoblastickou nemoc bylo zřízeno již v roce 1998 a s mnohaletými klinickými a výzkumnými zkušenostmi je nejstarší institucí svého druhu […] Více »

Slavnostní předání šeku od společnosti SIXT

sixt-201507-01České zastoupení společnosti SIXT, která již dlouhých 18 let spolupracuje s Ústavem pro péči o matku a dítě i letos opět věnovala naší nemocnici finanční dar ve výši 19.167 €. Tato částka byla věnována ze sbírky nadace paní Regine Sixt „Drying little tears“ (Setřete dětské slzy), což je nadace určená pro děti v nouzi. Celý […] Více »

ÚPMD Podolí má statut centra vysoce specializované onkologické péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí statut centra vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie. Formálně tím bylo potvrzeno, že ÚPMD patří mezi několik center, kde je poskytován tento typ péče na nejvyšší úrovni. Jako spolupracující pracoviště Komplexního onkologického centra Thomayerovy nemocnice v Praze můžeme řešit případy v […] Více »

Vylepšení registračního formuláře

Stejně tak jako do ostatních pražských porodnic, i do naší porodnice je třeba se ve 14. týdnu těhotenství zaregistrovat k porodu. K tomu slouží náš internetový formulář, který si každá uchazečka může vyplnit z pohodlí svého domova.  Spokojenost našich pacientek je pro nás velmi důležitá a proto se  pro zjednodušení a lepší přehled  neustále snažíme […] Více »

Laudace k 95. narozeninám prof. MUDr. Zdeňka Štembery, DrSc.

prof. ŠtemberaPan profesor Štembera se narodil dne 23. června 1920 v Plzni. Promoval v roce 1948 na UK v Praze, v roce 1955 obhájil kandidátskou práci a v roce 1966 mu byl udělen titul DrSc. Habilitoval v roce 1967 a v roce 1991 se stal profesorem v oboru gynekologie a porodnictví. V Ústavu pro péči o […] Více »

Prodloužení akreditace

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje ÚPMD akreditaci k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek do 30.6.2021. Více »

Starší příspěvky »