O nás

Upozornění na možnost zvýšeného hluku při probíhajících rekonstrukcích v ÚPMD Praha

Vážené klientky,
rádi bychom Vás upozornili na možnost určitého diskomfortu při Vaší hospitalizaci.

Vzhledem k probíhající rozsáhlé rekonstrukci našeho zařízení z důvodu zvyšování kvality poskytované péče a zlepšování komfortu klientek při pobytu v Ústavu pro péči o matku a dítě, může během Vaší hospitalizace docházet ke zvýšené hlučnosti, která doprovází stavební práce. Za případně způsobený hluk se velice omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

Slavnostní otevření Centra vývojové péče, křest knihy a představení oddělení plastické chirurgie ÚPMD Podolí

DSC_5149Přátelské setkání, které se uskutečnilo 23.11. 2015, patřilo v ÚPMD Praha-Podolí třem významným událostem. Proběhlo slavnostní otevření Centra vývojové péče ÚPMD Podolí, jehož základním cílem je zlepšení celkové prognózy perinatálně ohrožených novorozenců. Nejmodernější vybavení, které bylo pro toto nové centrum pořízeno, umožní zlepšení dlouhodobé následné péče a zlepšení podmínek pro optimální psychomotorický vývoj (interakce matka-dítě). […] Více »

Plánované uzávěry porodních sálů na rok 2016

Plánované uzávěry porodních sálů na rok 2016 pracoviště období FN Motol 01. 04. – 11. 04. 2016 ÚPMD 05. 06. – 13. 06. 2016, 06. 11. – 14. 11. 2016 FTN 13. 06. – 26. 06. 2016 FN Bulovka 23. 05. – 30. 05. 2016, 28. 11. – 12. 12. 2016 FNKV 19. 09. – […] Více »

Nové oddělení molekulární biologie a patologie buňky v ÚPMD Podolí

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí rozšířil spolupráci se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy o další oblast, a to o oblast molekulární biologie a patologie buňky. V prostorách ÚPMD Podolí nově zřízenou laboratoř vede klinická imunoložka a bioanalytička prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD., zakladatelka oboru neinvazivní prenatální diagnostiky v ČR, vedoucí oddělení Molekulární biologie a patologie buňky […] Více »

Nadace Křižovatka - Slavnostní předání přístrojů Baby Sense II pro potřeby ÚPMD Podolí

DSC05625Dne 22.10.2015 se v ÚPMD konalo slavnostní předání 33 kusů monitorů Baby Sense II, nezbytných k monitorování dechových pohybů novorozenců. Přístroje v celkové hodnotě 98.010,- Kč, určené pro potřebu neonatologického pracoviště ÚPMD, převzali od brněnské nadace Křížovatka doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář pediatrického pracoviště a Mgr. Ilona Križanová, vrchní sestra pediatrického oddělení. Slavnostního […] Více »

Plánované uzavření porodního sálu

Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 1.11. – 9.11.2015 uzavřen porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy, prosím, jiné zdravotnické zařízení. Děkujeme za pochopení. Více »

ÚPMD Podolí - Statut Centra pro trofoblastickou nemoc

Ústav pro péči o matku a dítě nedávno obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužení statutu „Centra pro trofoblastickou nemoc“, zabývající se diagnostikou a léčbou pacientek trpících všemi formami trofoblastického onemocnění. Naše vysoce specializované Centrum pro trofoblastickou nemoc bylo zřízeno již v roce 1998 a s mnohaletými klinickými a výzkumnými zkušenostmi je nejstarší institucí svého druhu […] Více »

Starší příspěvky »