Dne 4. února 2005 převzal z rukou zástupců firmy FORD CHAROUZ ředitel Ústavu pro péči a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. sponzorský dar – nový vůz FORD MONDEO GHIA.

Tento vůz umožní lékařům ÚPMD rychlé a bezpečné přesuny po celé České republice v rámci seminářů, přednášek, školících a konzultačních činností.

Vozy značky FORD jsou proslulé kvalitou, spolehlivostí, rychlostí a tyto parametry budou mj. velmi důležité pro práci Krizového centra ÚPMD při řešení závažných poporodních krvácení, kdy je nutná rychlá a okamžitá přeprava lékaře z ÚPMD.