V pondělí 23. května 2005 v 10.00 hodin proběhne slavnostní předání analyzátoru krevních plynů GEM Premier 3000 v hodnotě Kč 519 750,- (1. patro, posluchárna). Tento přístroj byl zakoupen organizací Život dětem (www.zivotdetem.cz) z výtěžku celorepublikové sbírky tzv. „Srdíčkového dne” ze dne 14. dubna 2005.

GEM PREMIER 3000 zajišťuje okamžité měření všech důležitých parametrů u kriticky nemocných novorozenců přímo u lůžka (krevní plyny, ionty, glykémie, laktát, hematokrit).

Umožní lékařům rychlou diagnostiku krve bez transportu do biochemických a hematologických laboratoří.