ÚPMD pořádá u příležitosti měsíce reprodukčního zdraví ve čtvrtek 9. června 2005 Den otevřených dveří oddělení Asistované reprodukce (IVF) od 13.00 – 14.00 hodin. (II patro).

Součástí prohlídky bude odborný výklad vedoucí oddělení MUDr. Jitky Řezáčové a jejího týmu embryologů s ukázkami laboratorní techniky a mikrochirurgickými výkony.

Bližší informace na tel.: +420 296 511 857, +420 296 511 130.