vánoční stromek v ÚPMDVážení spolupracovníci, vážené pacientky,
u příležitosti nadcházejích vánočních svátků Vám přeji klid a mír do vašich domovů, hodně zdraví v novém roce 2006 a vyslovuji veliké poděkování všem, kdo se podílí na šíření dobrého jména Ústavu pro péči o matku a dítě doma i v zahraničí.

Váš
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD