vánoční koncert v ÚPMDV centrální síni Ústavu pro péči o matku a dítě proběhl dne 14. prosince slavnostní vánoční koncert.

Koncertní pěvkyně Virginie Walterová, nositelka Světové ceny A. Dvořáka, za doprovodu Laury Vlkové představila vánoční písně a koledy z repertoáru A. Dvořáka, G. F. Handela, J. J. Ryby, F. Schuberta a J. Krčka.