ÚPMD upozorňuje, že v důsledku stavebních prací se oddělení šestinedělí – P4 přestěhovalo provizorně do 3. patra (prostory OPN 2 – oddělení intermediární péče). Telefonní linky zůstávají stejné: 296 511 334 (dospělí), 296 511 339 (děti).
Stavební práce budou trvat cca 1 měsíc.