Ústav pro péči o matku a dítě upozorňuje, že pacientky hospitalizované v ÚPMD mají možnost volit na platný volební průkaz. Volební proces bude zajištěn u lůžka pacientky.