V sobotu dne 2. prosince se koná v budově Ústavu pro péči o matku a dítě od 8.30 do 17.00 hodin Celoústavní konference.