WHO logo
Ve dnech 23. a 24. dubna 2007 proběhne v ÚPMD Podolí setkání 20 evropských spolupracujících center WHO, které probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO).