ÚPMD sděluje, že v matrice ústavu (přízemí vpravo za fontánkou) si mohou zájemci zakoupit nově vydané DVD „Podolská odysea“. 47minutový film zahrnuje jak bohatou historii Podolského sanatoria od r. 1914, tak i
současnost Ústavu pro péči o matku a dítě. Vhodná památka pro všechny
generace. Cena Kč 200,–