Do Ústavu pro péči o matku a dítě zavítala 13. září 2007 skupina německých, rakouských a švýcarských profesorů (Collegium Gynaecologicum). Vedoucí této skupiny, profesor Peter Husslein, společně s ředitelem ÚPMD doc. MUDr. Jaroslavem Feyereislem, CSc. slavnostně zahájili dvoudenní návštěvu a společný seminář, který se týká perinatologické oblasti.
Ústav pro péči o matku a dítě touto akcí zahájil novou etapu spolupráce klinik v rámci EU.