Ústav pro péči o matku a dítě se připojil k celostátní akci Nemocnice roku 2007. Tento projekt monitoruje spokojenost veřejnosti se službami zdravotnických zařízení v ČR. Informace a dotazníky najdou klientky v prostorách ústavu.