V pondělí 17. prosince 2007 byl slavnostně předán Ústavu pro péči o
matku a dítě sponzorský dar Komerční banky, a.s. v hodnotě Kč 1 000 000,-.

Za Komerční banku předal darovací šek předseda správní rady Nadace KB Jistota
ing. Jaroslav Říšský, Helena Hořáková,
členka správní rady Nadace KB jistota a člen představenstva KB Peter Palečka. Za ÚPMD převzal výjimečný dar ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.