Dne 17.prosince proběhl v prostorách rondelu 3. patra v ÚPMD slavnostní
vánoční koncert. Účinkovali Jaroslav Svěcený (housle) a Laura Vlková
(piano).