Vážené klientky našeho ústavu, vážení spolupracovníci,
u příležitosti nadcházejících vánočních svátků si Vám dovoluji popřát mnoho radosti, lásky a pochopení. Do nového roku pevné zdraví a úspěch jak v pracovním tak v osobním životě.

Touto cestou také vyjadřuji poděkování za podporu všem, kteří pomáhají našemu ústavu poskytovat stále kvalitnější služby.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD