sponzorský dar firmy Falck cz, a. s.
Dne 11. dubna 2008 převzal z rukou zástupců firmy Falck cz, a.s. ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. sponzorský dar – vůz Škoda Super B, 5 TDI Komfort.

Tento vůz umožní lékařům ÚPMD zlepšit bezpečné přesuny po České republice v rámci seminářů, přednášek, školících a konzultačních činností.