křest knihy a DVD křest knihy a DVD
Dne 26. května 2008 křtila svou knihu a DVD v prostorách Ústavu pro péči o
matku a dítě cvičitelka Hanka Kynychová.

Společně s ní byla pokřtěna i pamětní kniha ÚPMD Podolí za účasti hlavního
sponzora firmy Nestle Nutricion.

Kmotrem obou knih se stal houslový virtuos Jaroslav Svěcený.