Dne 10. září 2008 ve středu bude slavnostně předán Ústavu pro péči o matku a dítě sponzorský dar organizace Nadace Křižovatka – 50 ks monitorovacích přístrojů BABYSENCE.

Přístroje Babysense slouží k monitoringu dechu dětí do tří měsíců od narození. Právě v tomto věku může totiž u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo až k zástavě dechu, které může souviset se syndromem náhlého úmrtí novorozence.

Slavnostní akt začíná v 10.00 hodin ve třetím patře v zasedací místnosti ÚPMD a dar převezme MUDr. Jan Melichar – neonatologické oddělení ÚPMD.