Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční klinické semináře, které se budou konat vždy ve středu od 14.00 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábř. 157.

září

 • 17. 09. – Mrázová Petra: Postoje žen k porodu v domácnosti (Bakalářská práce)
 • 24. 09. – Drvoštěpová: Informace o mamocentru v ÚPMD

říjen

 • 01. 10. – Zděnková Kateřina: Porodní plán, možnosti uplatnění (Bakalářská práce)
 • 08. 10. – Křepelka: Journal Club – přehled prací
 • 15. 10. – Šimetka: Vakuumextrakce
 • 22. 10. – Kalinová Taťána: Role porodní asistentky v komunitní péči
 • 29. 10. – Verner: Vaginální estrogenní terapie

listopad

 • 05. 11. – Madar: Mechanismy ovlivňující implantaci embrya – co je nového v posledních letech
 • 12. 11. – Rob: Význam sentinelových uzlin u ca cervixu a vulvy
 • 19. 11. – Měchurová: Vybrané práce z perinatologie – doporučené postupy
 • 26. 11. – Ventruba: Neporodnické indikace k s.c.

prosinec

 • 03. 12. – Vavřinková: Drogová závislost v těhotenství – problematika prenatální péče a porodu
 • 10. 12. – Měchurová, Melichar: Vybrané kazuistiky za rok 2007
 • 17. 12. – Koterová, Krofta: UZ diagnostika – Kraniofaciální morfologické abnormality