Plánované uzávěry porodního sálu

pracoviště období
FN Motol 17. 04. – 25. 04. 2009, 16. 10. – 24. 10. 2009
ÚPMD 08. 06. – 14. 06. 2009, 23. 11. – 29. 11. 2009
FTN 31. 08. – 13. 09. 2009
FN Bulovka 01. 06. – 07. 06. 2009, 13. 11. – 22. 11. 2009
FNKV 27. 04. – 03. 05. 2009
VFN 05. 01. – 19. 01. 2009, 11. 05. – 01. 06. 2009, 21. 09. – 05. 10. 2009

Plánované omezení provozu na novorozenecké JIP

pracoviště období
FN Motol 20. 07. – 02. 08. 2009
ÚPMD 01. 07. – 13. 07. 2009
FTN 31. 08. – 13. 09. 2009
FN Bulovka 13. 07. – 26. 07. 2009
FNKV bez uzávěru
VFN částečný uzávěr během února – dubna (6 dnů), 03. 08. – 18. 08. 2009, částečný uzávěr během listopadu (6 dnů)