Nadace uspěla ve druhé výzvě Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského prostoru)/Norska a získala dotaci přes tři čtvrtě milionu eur. Pomohou dvanácti českým nemocnicím, konkrétně jejich neonatologickým oddělením, včetně Novorozeneckého oddělení ÚPMD Podolí.

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda1 o účasti České republiky v EHP. V rámci této dohody byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) v letech 2004 – 2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského finančního nástroje.

Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP / Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.

Nadace Charty 77 získala na projekt „Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence“ částku 761 657 eur. Tato dotace bude použita na nákup 12 sad vybavení pro neonatologická oddělení nemocnic, které se staly partnerem projektu (z dotace pokryjí 85% nákladů, zbylých 15% tvoří spoluúčast nemocnic). Pro každého partnera bude zakoupen set s resuscitačním vyhřívaným lůžkem, přístrojem pro umělou plicní ventilaci pro novorozence a pulzní oxymetr.

Projekt je ve svém začátku, partneři pro příjem jsou již známi, na dodavatele zařízení pro nemocnice bude vypsáno výběrové řízení.

Nadace Charty 77, projekt Norské fondy