Dne 26. února byl slavnostně otevřen nový kongresový sál Ústavu pro péči o matku a dítě za přítomnosti mnoha vážených hostů z veřejné a lékařské sféry. Sál otevřel ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Tisková zpráva (PDF, 390 kB).