Dne 01. 04. 2009 byla ÚPMD udělena akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek (viz. rozhodnutí MZČR (PDF, cca 580 kB)).