Seznam voličů je nutné zaslat do 16.5. 09 na městskou část Praha 4 Táborská 350/32. Pacientky, které zde v tyto dny budou hospitalizované, si musí ve svém úřadě místa bydliště zajistit voličský průkaz, s ověřeným podpisem. Situaci, kdy je volič neplánovaně přijat do některého zdravotnického zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného obecním úřadem, v jehož správním obvodu se zařízení nachází, nemá voličský průkaz a uplynula již i lhůta do 21.5. 2009, ve které lze o vydání voličského průkazu písemně s ověřeným podpisem osobně požádat, nelze řešit jinak, než, že tento volič nebude moci své volební právo vykonat. Jestliže volič nevěděl, že se ve dnech voleb bude zdržovat v některém z těchto zařízení a o voličský průkaz včas nepožádal, nemůže hlasovat. Na výše uvedenou, pro mnohé voliče omezující právní úpravu upozorňujeme s předstihem, abychom dali voličům příležitost včas se s ní seznámit.