Ve dnech 28. a 29. května 2010 se na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Údaje o voličích / rozsah a formální náležitosti viz vzor Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličů/, kteří projeví zájem být zapsáni do zvláštního seznamu voličů, předá vedení příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování / 21. května 2010 do 14 hod./.

Pacientky, které zde v tyto dny budou hospitalizované, si musí ve svém úřadě místa bydliště zajistit voličský průkaz s ověřeným podpisem.

Situaci, kdy je volič neplánovaně přijat do některého zdravotnického zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedeného obecním úřadem, v jehož správním obvodě se zařízení nachází, nemá voličský průkaz a uplynula již lhůta do 21. 5. 2010, ve které lze o vydání voličského průkazu písemně s ověřeným podpisem osobně požádat, nelze řešit jinak, než že tento volič nebude moci své volební právo vykonat. Na výše uvedenou, pro mnohé voliče omezující právní úpravu upozorňujeme s předstihem, abychom dali voličům příležitost včas se s ní seznámit.

Úkoly pro zdravotnické zařízení pro umožnění voleb:

  • zajistit spolupráci s obecním úřadem
  • informovat personál a pacientky
  • umožnit pacientkám, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav, aby hlasovaly v místě trvalého pobytu
  • poučit pacientky o možnosti zápisu do Zvláštního seznamu voličů
  • zajistit včasné předání Zvláštního seznamu nejpozději do 21. 5. 2010
  • pro pacientky – voliče, kterým zdravotní stav nedovoluje aby byly propuštěny z ošetřování a přitom nejsou upoutány na lůžko, zajistit vhodně upravenou místnost pro uskutečnění volebního práva
  • s obecním úřadem domluvit přenosnou schránku