Zákon upravující volby

Řádné volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité informace pro voliče:

Při volbách do Zastupitelstva městské části Praha 4 a při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy nelze hlasovat na voličský průkaz.
V ÚPMD mohou volit pouze ti voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu okrsku č. 250 a dále požádají nejpozději do 14. 10. 2010 do 16 hod. ÚMČ P4 nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou komisi č. 250 – Základní škola, Podolí, Nedvědovo náměstí 140/13, o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. V případě, že voličů/žadatelů/ bude více, jmenný seznam zašleme na příslušný odbor.

Nejpozději do 30. 9. 2010 budou na webových stránkách Městské části Praha 4 zveřejněny adresy míst, kde pro daný volební okrsek bude toto oznámení o době a místě konání voleb vyvěšeno.