Ve středu dne 24. listopadu 2010 se Ústav pro péči o matku a dítě stane evropským centrem špičkové medicíny, konkrétně lékařů – chirurgů, kteří budou řešit nejnovější operační metodou poruchy statiky malé pánve.

70 lékařů z 15 zemí bude společně konzultovat správné chirurgické techniky a prostřednictvím telemostu z operačního sálu, z něhož bude signál přenášený do kongresové haly ÚPMD, budou účastníci svědky chirurgických technik rekonstrukce pánevního dna.

Česká republika zaujímá na tomto workshopu aktivní přístup a bude plnit funkci hlavního koordinátora modelových operací.
Média mohou sledovat operaci z kongresového sálu s ostatními odborníky.

Přímý přenos z operačního sálu začíná v 9.45 hodin a workshop skončí závěrečným vyhodnocením v 15.45 hodin.

Kontakt:
MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (asistent Pavlína Malá)
pavlina.mala@upmd.cz
tel: 296 511 864
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 10 Praha 4 – Podolí