Norway grants

Aktuální stav realizace projektu:

  • Zahájení projektu: březen 2009
  • Instalace přístrojů: červenec – srpen 2009
  • Přijetí prvního pacienta: září 2009
  • Tisková konference – představení projektu veřejnosti: 26.11.2009
  • Ukončení projektu: 31.12.2010

Cíl projektu:

  • Optimalizace léčebných a diagnostických postupů u syndromu dechové tísně.
  • Mírné snížení mortality (ze současných 10-15% na 5-7%).
  • Výrazné snížení celkového výskytu a závažnosti krátkodobých a dlouhodobých komplikací umělé plicní ventilace – snížení akutního plicního poškození a výskytu chronického plicního onemocnění.

Popis projektu:

Porodnice v Praze-Podolí byla vybavena přístroji, které pomohou zachránit více novorozenců, kteří se narodili předčasně a musí být napojeni na umělou plicní ventilaci. Místní novorozenecké oddělení bylo jako první ve střední a východní Evropě vybaveno zcela unikátním systémem, který je určen kriticky nemocným novorozencům. 85% z celkové částky zhruba 20 milionů korun přišlo do porodnice z Norského finančního mechanismu.

Přístrojové vybavení zahrnuje 8 inkubátorů, 8 dýchacích přístrojů, 8 monitorů přímo u lůžka pacienta a centrální monitorovací stanici s možností vzdáleného přístupu po internetu. Systém přístrojů má jak funkci léčebnou (dýchací přístroje, inkubátory), tak monitorovací (monitory, centrální monitorovací stanice). Umožňuje zlepšení léčby poruch dýchání u novorozenců především minimalizací nežádoucích účinků umělé plicní ventilace. Monitorování nabízí zcela nové možnosti dohledu nad novorozenci. Propojení systému s nemocničním informačním systémem umožňuje pracovat přímo u lůžka pacienta s laboratorními daty, prohlížet rentgeny, získávat informace z internetu a to vše jak ve prospěch pacienta, tak rodičů.

Projekt „Optimalizace léčby syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti“ byl podpořen Norskem prostřednictvím Norského finančního mechanismu.