ÚPMD byl připojen na systém ePacs, který zajišťuje bezpečnou a
důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními v
rámci zdravotnického systému České republiky.