Hlavní pokladna ÚPMD bude od 27. 12. 2011 přemístěna do hlavní budovy – bývalé prostory matriky a přijímací kanceláře.

Provozní doba

den čas
pondělí – čtvrtek 07.00 – 16.30
pátek 07.00 – 15.30

Současně se budou v hlavní pokladně v pracovních dnech vybírat regulační poplatky.