certifikované kurzy

V ÚPMD probíhají Certifikované kurzy v oborech Urogynekologie, Neonatologie
a Perinatologie a fetomaternální medicína. Jde o projekt: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu České republiky.“

Urogynekologie:

  • Aktuální informace o projektu: Stáž v rámci Certifikovaného kurzu v oboru Urogynekologie absolvoval 1 účastník ve 4.čtvrtletí 2011.

Neonatologie:

  • Aktuální informace o projektu: Od 9.1.2012 absolvoval stáž v rámci Certifikovaného kurzu v oboru Neonatologie 1 účastník.

Perinatologie a fetomaternální medicína:

  • Aktuální informace o projektu: Od 1.2.2012 absolvovali stáž v rámci Certifikovaného kurzu v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína 3 účastníci.