vybudování Centra fetální medicíny

Otevření Centra fetální medicíny v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí umožní v České republice léčbu plodů s poruchami vývoje a vrozenými vývojovými vadami.

„Fetální chirurgie má pozitivní efekt nejen na plod, ale také na psychiku matky, protože její plod se snažíme skutečně léčit místo doposud používané jediné metody umělého přerušení těhotenství“, říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD.

Praha 21.6.2012: S pomocí dotace z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost bylo vybudováno v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Centrum fetální medicíny. Centrum fetální medicíny je zaměřené na diagnostiku a léčbu závažných poruch vývoje plodů v děloze a chirurgické řešení vybraných vrozených vývojových vad v průběhu těhotenství. Základním cílem chirurgického řešení vrozených vývojových vad a funkčních poruch plodů v děloze je zlepšení celkové prognózy postiženého plodu a novorozence (snížení úmrtnosti, snížení celkové nemocnosti). Centrum bude přijímat závažné a komplikované případy z celé České republiky.
Přístrojové vybavení zahrnuje vybavení pro přesnou diagnostiku onemocnění plodu (stacionární a mobilní ultrazvukové přístroje), instrumentárium pro chirurgickou léčbu plodu (speciální endoskopické soustavy) a vybavení novorozenecké jednotky intenzivní péče, kde bude pokračovat chirurgická a resuscitačně-intenzivní péče u kriticky nemocných novorozenců. Celková investice do vybudování centra byla 66 772 496 Kč s 16% spoluúčastí ÚPMD Podolí.