Doctors at the Institute for the Care of Mother and Child in Prague 4 – Podolí (ÚPMD), a leading Czech maternity hospital, today delivered the first Czech quintuplets in history. They were born to Alexandra Kiňová from Milovice. The rare birth by Caesarean section starte dat 7 am and no fewer than 40 specialists were in attendance. The precise planning and highly qualified care ensured that the operation was without complications and the new mother can now rejoice in her four boys and a girl.

Experts at the Institute have been meticulously planning every detail of the big day for a month. Additional staff resources were assigned to the birthing room and the Paediatric Department. “The truly unique birth lasted almost an hour and a half and there were no complications. The excellent care ensured that the mother and all her five babies are doing fine,” summed up doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., the Institute’s Director and Chief Surgeon of the team which delivered the quintuplets. „Even though the full term was in August, we decided to deliver the babies using this complex medical procedure, in order to avoid future health complications,“ added MUDr. Hynek Heřman, Ph.D, Head of High-risk Pregnancy Department, on the subject of the professional choice.

The babies came on this world in the following order: Deniel (1214 g), Michael (1318 g), Alex (1340 g), Tereza (1250 g) and Martin (1214 g). The baby girl and boys were delivered by Caesarean section performed on the completed 30th week of pregnancy. As the delivery was before term, the babies were placed in incubators and are supervised by the experienced professional team led by doc. MUDr. Zbyňěk Straňák, CSc., MBA, Head of the Neonatology Department. “We prepared with my team for this exceptional situation a long time ahead. All five children in our care are stabilised. Their health is adequate given the prematurity and the complications which we foresaw,” adds Zbyněk Straňák.

A birth of quintuplets is unique – and the first ever in the history of the Czech Republic. “Multiple pregnancies are often the consequence of assisted reproduction. In this case, however, the quintuplets were conceived naturally, which happens on average once in 48 million pregnancies. This works out at one set of quintuplets in 480 years in the Czech Republic,” explains doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc, Head of the Maternity Department.

Alexandra Kiňová conceived the quintuplets naturally, without IVF.

Lékaři přední české porodnice, Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (ÚPMD), dnes přivedli na svět historicky první česká paterčata. Narodila se Alexandře Kiňové z Milovic. Unikátní porod císařským řezem začal v 7 hodin za asistence více než 40 specialistů. Díky perfektní přípravě a vysoce kvalifikované péči proběhl zákrok bez komplikací a maminka se tak může těšit ze 4 chlapečků a 1 děvčátka.

Odborníci ústavu se na porod pečlivě připravovali téměř měsíc. Došlo také k posílení personálního obsazení porodního sálu i pediatrického oddělení. „Zcela ojedinělý zákrok trval téměř hodinu a půl a proběhl bez komplikací. Díky špičkové péči jsou maminka i jejích pět dětí v pořádku,“ shrnul průběh porodu ředitel ÚPMD a zároveň šéf celého týmu doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. „Přestože termín porodu připadal až na srpen, raději jsme přistoupili k náročnému zákroku, abychom předešli možným zdravotním komplikacím,“ doplnil důvody k náročné operaci vedoucí oddělení rizikového těhotenství ÚPMD MUDr. Hynek Heřman, Ph.D.

Novorozeňata přišla na svět v pořadí: Deniel (1214 g), Michael (1318 g), Alex (1340 g), Tereza (1250 g) a Martin (1214 g). Děvčátko a chlapci přišli na svět císařským řezem, který byl proveden po ukončení 30. týdne těhotenství. Děti byly vzhledem k časnému příchodu na svět uloženy do inkubátorů pod dohled zkušeného týmu vedeného doc. MUDr. Zbyňkem Straňákem, CSc., MBA, primářem neonatologického oddělení. „S kolegy jsme se na tuto výjimečnou situaci velmi pečlivě připravovali. Všech pět dětí, které máme v naší péči, je zatím stabilizováno. Jejich zdravotní stav odpovídá stupni nedonošenosti a komplikacím, které bylo možné předpokládat,“ dodává Zbyněk Straňák.

Porod paterčat je zcela unikátní a v České republice k němu došlo vůbec poprvé. „Vícečetná těhotenství jsou často důsledkem asistované reprodukce. V tomto případě pětičetného těhotenství šlo o spontánní graviditu, jejíž pravděpodobnost je 1: 48 mil. všech těhotenství. V České republice se tak mohou objevit jednou za 480 let,“ vysvětluje primářka porodnického oddělení doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Alexandra Kiňová počala pětici dětí spontánně bez umělého oplodnění.