Operační program Praha - Adaptibilita

Aktuální stav realizace projektu:

  • Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/36166
  • Zahájení projektu: 1.10.2013
  • Ukončení projektu: 30.9.2014
  • Projekt je financován z prostředků Evropské unie v
    rámci OPPA.

Cíl projektu:

Kurz je určen zdravotním sestrám a porodním asistentkám z pražských
porodnic, které jsou považované za ohrožené na trhu práce, tj. ve
věkové skupině nad 50 a do 30 let a které mají dostatečné zkušenosti s
péčí o donošeného novorozence.
Cílem je prohloubit jejich teoretické i praktické znalosti tak, aby
se mohly více podílet na zdravotní péči, která je novorozenci na
oddělení fyziologických novorozenců poskytována. Důraz je kladen
zejména na včasný záchyt všech odchylek zdravotního stavu a řešení
všech standardních i méně standardních situací v denní praxi.
Délka kurzu je plánována na jeden rok. Kurz má část teoretickou, která
bude probíhat ve formě jednodenních seminářů jedenkrát měsíčně v
rozsahu, který překračuje běžnou znalost zdravotních sester a část
praktickou se zaměřením na praktické využití získaných teoretických
poznatků.

Výstupy projektu:

Kurz je pro sestry bezplatný, absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Obdobný projekt jsme uskutečnili pro sestry z ÚPMD v letošním roce s velmi pozitivním ohlasem.

Aktuální informace o projektu:

V rámci certifikovaného kurzu probíhají přednášky teoretické části i výcvik praktických dovedností v souladu s časovým harmonogramem celého projektu.