Letos tomu bude přesně sto let, kdy bylo poprvé otevřeno sanatorium, jehož původní areál dnes využívá přední české zdravotnické zařízení Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (ÚPMD). Instituce si toto významné jubileum připomene různými akcemi jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost.

„Cílem prof. Jedličky bylo vybudovat zdravotnickou instituci, která by se stala zárukou péče na nejvyšší úrovni, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím nejmodernějších přístrojů a zařízení,“ uvádí k výročí ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. „Ve své době zařízení patřilo mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Dnešní ústav na tuto tradici navazuje a my všichni stále pracujeme na tom, aby naše klientky měly za všech okolností přístup k péči, která odráží poslední trendy a pokrok v oboru,“ dodává.

V souvislosti s tímto významným jubileem je v průběhu roku připraveno několik akcí pro veřejnost. Oslavy pak vyvrcholí odbornou konferencí 14. května 2014, na které vystoupí významné osobnosti světové perinatologie.

Pražské sanatorium vzniklo v Podolí před sto lety z popudu jedné z nejvýznamnějších postav českého lékařství, chirurga a rentgenologa prof. MUDr. Rudolfa Jedličky, a podle návrhu architekta prof. Rudolfa Kříženeckého. Původní instituce sestávala kromě chirurgické a gynekologické kliniky také z oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, ortopedického a později také porodnického oddělení.

ÚPMD ve své dnešní podobě v této tradici pokračuje od roku 1951. Jde o zdravotnické zařízení poskytující komplexní gynekologickou péči pro ženy, maminky a jejich novorozené děti. Soustředí se však také na rozvíjení a další vývoj specializovaných léčebných metod v souladu s celosvětovými trendy. Zároveň se i nadále zaměřuje na léčbu různých závažných onemocnění. Tým vysoce kvalifikovaných lékařů jen za poslední rok provedl více než 5000 specializovaných operací.

Informace pro média

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí nabízí v rámci České republiky komplexní péči o zdraví žen a novorozenců. V roce 2013 proběhlo na tomto pracovišti 5160 porodů a narodilo se 5330 dětí. Tým špičkových porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje prostřednictvím nejmodernějších technologií služby nejen pro ženy během těhotenství a porodu v rámci perinatologického centra, ale poskytuje i komplexní a vysoce specializovanou gynekologickou péči.
Od roku 2012 zde funguje první vysoce specializované Centrum fetální medicíny v Česku i ve střední Evropě, které umožňuje léčbu plodů s poruchami vývoje a vrozenými vývojovými vadami pomocí operací přímo v těle matky. Centrum vzniklo za podpory operačního programu Praha pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vybudované specializované pracoviště zabývající se fetální chirurgií se stalo jedním ze tří Evropských pracovišť a jediné ve střední Evropě, které tyto unikátní operace provádí. Rozvoj centra a vzdělávání lékařů v této oblasti je nadále podporováno Nadačním fondem pro zdraví dětí, jehož zakladatelem a hlavním sponzorem je společnost Central Group. První operace centrum začalo realizovat pod dohledem prof. Jana Depresta z belgické Univerzitní nemocnice v Leuvenu, jejíž pracoviště se zabývá prenatální diagnostikou a léčení abnormalit plodu, provádí prenatální screening chromozomálních poruch, vývojových vad, zabývá se také problematikou vrozené brániční kýly.

Prof. Deprest je také vedoucím projektu Evropské komise Eurofoetus, který sdružuje kliniky fetální medicíny a výrobce techniky pro endoskopické operace s cílem vývoje a zavádění nových metod fetální chirurgie do praxe.

ÚPMD je podporován Nadačním fondem pro zdraví dětí založeným společností Central Group, který podporuje vzdělávání a odborné dovednosti lékařů v oborech gynekologie, porodnictví a péče o novorozence. Pomáhá v rozvoji nových diagnostických a terapeutických metod zvláště v oblasti péče o plody s poruchami vývoje v děloze a vrozenými vývojovými vadami. Mezinárodní spolupráce se světovými pracovišti, podporovaná nadačním fondem, přináší nové možnosti zjišťování a léčby vrozených vývojových vad u plodů. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení.

Více o Nadačním fondu na www.zdravideti.cz.