V zájmu zajištění budoucího zvýšeného komfortu našich pacientů a snížení tepelné náročnosti dojde letos v ÚPMD Podolí k výměně oken.

Tato výměna bude probíhat postupně. Organizace akce a její harmonogram byly pečlivě připraveny tak, aby nedocházelo k nepříznivým dopadům na zdravotnický provoz a pohodlí pacientů, resp. aby tyto dopady byly minimalizovány. Významná většina pacientů tedy žádné snížení pohodlí nepocítí, pouze ve výjimečných případech může dojít k mírnému přechodnému narušení komfortu (způsobenému např. zvýšenou hlučností v určitých částech budovy, občasnou nutností přestěhování pacientů v rámci oddělení, či na jiné oddělení – vše dle harmonogramu prací).

Za toto případné narušení pohodlí se našim klientům předem velmi omlouváme a děkujeme za pochopení.