Charitativní galavečer CENTRAL GROUP k 20. výročí založení společnosti s módní přehlídkou Blanky Matragi se uskutečnil 13. února v pražském Obecním domě. Výtěžek z této charitativní akce byl určen pro Nadační fond pro zdraví dětí. Ten byl založen v únoru roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí právě společností CENTRAL GROUP.

Během galavečera se podařilo získat 902.425 korun a již nyní, necelé dva měsíce po celé akci, získaný finanční obnos pomáhá. Ústav pro péči o matku a dítě se rozhodl za vybrané peníze rozšířit své přístrojové vybavení – v nejbližší době zakoupí hned čtyři přístroje, které zlepší již tak velmi vysokou úroveň poskytované péče. Bude se jednat například o centrální monitor na jednotku intenzivní péče, který umožní sledovat základní životní funkce a včas zachycovat jakékoliv odchylky, dále pak kardiotokograf, který poslouží především pro zkvalitnění prenatální péče a péče během porodu, a v neposlední řadě monitor pro měření okysličení krve mozku u kriticky nemocného novorozence, které je důležité pro zajištění správného vývoje dítěte.

„Nadační fond je nezastupitelnou a nenahraditelnou součástí fungování našeho zdravotnického zařízení, které chce poskytovat a poskytuje péči o matku a dítě na maximálně možné odborné úrovni. Takto významná finanční podpora je pro nás nesmírně důležitá. Jako velké pozitivum vnímám především to, že s finančními prostředky můžeme nakládat téměř ihned a neprodlužuje se tak doba pořízení důležitých přístrojů, „ říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě.

Společnost CENTRAL GROUP každoročně předává Nadačnímu fondu pro zdraví dětí garanční šek v hodnotě 1.000.000,- Kč. Za 7 let existence fondu podpořil již 85 konkrétních projektů. Kromě přístrojového vybavení peníze pomáhají hlavně výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe přispívá zejména účast českých lékařů na odborných kongresech, konferencích a stážích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely klíčová.