Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (ÚPMD), jedno z předních českých zdravotnických pracovišť, dnes zahájil oslavy 100. výročí založení. Ústav si za dobu své existence připsal řadu úspěchů a podařilo se v něm vybudovat několik vysoce specializovaných oddělení poskytujících péči na světové úrovni, jako je Centrum fetální medicíny či neonatologické oddělení. Od začátku nového tisíciletí se počet porodů v ÚPMD zvýšil o téměř 110 %, počet ošetřených novorozenců zaznamenal 75% nárůst. Jen za rok 2013 se v ÚPMD narodilo 5330 dětí, z toho 162 dvojčat a 2 trojčata. V roce 2013 se v ÚPMD narodilo nejvíce dvojvaječných a jednovaječných dvojčat v celé České republice. Zcela unikátní byl také porod přirozeně počatých paterčat, která se narodila 2. června 2013 a přitáhla pozornost médií z celého světa.

ÚPMD prošel za posledních deset let významnými změnami. Při příležitosti stého výročí založení proto představuje to nejdůležitější, co se v něm událo. „Za poslední dekádu se nám podařilo vybudovat několik specializovaných pracovišť, která jsou dnes zárukou péče na nejvyšší možné úrovni,“ uvádí ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Největší zásluhu na zvýšení kvality poskytované péče má Centrum fetální medicíny, které jako jedno ze tří vysoce specializovaných evropských pracovišť a jediné ve střední Evropě umožňuje provádět operace nenarozených dětí s vývojovými vadami uvnitř těla matky. Od počátku existence v roce 2012 bylo provedeno již 27 těchto operací. „K těmto velmi obtížným zákrokům unikátní laserovou metodou přistupujeme ve velmi výjimečných případech, kdy hrozí ohrožení zdraví a života nenarozených dětí a matky,“ říká k operacím doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., vedoucí Centra fetální medicíny ÚPMD.

V oblasti péče o narozené děti vyvinul ústav několik originálních léčebných programů. „Na našem pracovišti umíme léčit následky vrozené brániční kýly, onemocnění sítnice nedonošených dětí a zaměřujeme se také na časnou rekonstrukci rozštěpových vad,“ představuje specializaci doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář pediatrického oddělení. V rámci ošetření malých pacientů se zde zaměřují na individuální péči, která příznivě ovlivňuje psychomotorický vývoj dětí, zkracuje dobu, kdy jsou připojeny na podporu dýchání, a celkově přispívá k rychlejšímu zlepšení jejich zdravotního stavu. Každým rokem se v ÚPMD narodí v průměru 500 novorozenců s porodní váhou pod 2500 g a 135 novorozenců s hmotností dokonce pod 1500 g. Každý sedmý novorozenec v ČR s porodní hmotností pod 1500 gramů se narodí právě v ÚPMD.

Pražské sanatorium vzniklo v Podolí před sto lety z popudu jedné z nejvýznamnějších postav českého lékařství, chirurga a rentgenologa prof. MUDr. Rudolfa Jedličky. „Cílem prof. Jedličky bylo vybudovat zdravotnickou instituci, která by se stala zárukou péče na nejvyšší úrovni, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím nejmodernějších přístrojů a zařízení. Na tento cíl se v našem působení snažíme navázat i my,“ uvádí ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.