Společnost Sixt již 17 let spolupracuje s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí. Sixt si je vědom nutnosti společenské odpovědnosti, a proto již několik let poskytuje ÚPMD bezplatný pronájem speciálně upravených sanitních vozidel, díky kterým jsou odborní lékaři schopni zasáhnout i mimo samotný ústav a mohou tak poskytnout kvalitní okamžitou pomoc téměř kdekoliv v Praze.

Rok 2014 se stal pro vzájemnou spolupráci výjimečným. Společnost Sixt věnovala Ústavu pro péči o matku a dítě finanční dar ve výši téměř 480 000 Kč na pořízení plicního ventilátoru pro léčbu závažných poruch dýchání, které jsou jednou z nejčastějších komplikací u novorozenců. „Selhání dýchání může být příčinou úmrtí a/nebo závažného dlouhodobého onemocnění u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. V současné době je prioritou péče o nedonošené novorozence minimalizování rizik umělé plicní ventilace (zvl. snížení závažných forem poškození plic, které vede k celoživotním problémům s dýcháním). Ventilační přístroj Fabian Evolution umožňuje nastavení režimů podpory dýchání, které snižují poškození plic a snižují úmrtnost novorozenců. Výjimečná konstrukce přístroje dokáže také eliminovat technické problémy v souvislosti s podporou dýchání. Předpokládáme, že po zavedení přístroje do provozu výrazně klesne výskyt těžkých forem plicního poškození u novorozenců a dojde k optimalizaci ošetřovatelské péče v průběhu podpory dýchání“, říká Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA z ÚPMD.

Finanční částka byla ÚPMD věnována ze sbírky nadace Regine Sixt „Setřete dětské slzy“, do které se zapojily země východní Evropy a Česká republika. Cílem zmíněné nadace je právě pomoc těm nejmenším po celém světě. „Jsme rádi, že jsme i v České republice našli projekt, který jsme mohli podpořit.“ říká František Pačes, generální ředitel firmy Sixt.