14. květen 2014 byl dnem, kdy vyvrcholily oslavy 100. výročí založení léčebného ústavu v Praze – Podolí. Oslavy probíhaly celý den – začaly tiskovou konferencí, pokračovaly odbornou částí a byly zakončeny společenským večerem.

Tisková konference

Již dopoledne se v prostorách moderního přednáškového sálu v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) uskutečnila tisková konference, na které před novináře předstoupili ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., jeho zástupce doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., primář porodnického pracoviště MUDr. Petr Velebil, CSc. a primář neonatologického pracoviště doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA.

Na konferenci bylo zmíněno, že se svými téměř 700 zaměstnanci dosahuje ústav dlouhodobě vynikajících výsledků v neonatologické a perinatologické péči. Světovou úroveň má rovněž naše Centrum fetální medicíny otevřené v roce 2012, jediné centrum tohoto typu ve střední a východní Evropě. Ředitel Jaroslav Feyereisl o nedávném rozvoji ÚPMD řekl mimo jiné: „Za uplynulých 15 let se ÚPMD podařilo proměnit. Bylo nám na začátku jasné, že rekonstruovat původní nevyhovující prostory, když chceme dělat skutečně moderní porodnictví, není zcela vhodné. Musel přijít nový moderní objekt, ve kterém vznikly špičkové porodní sály a operační sály, technologické srdce ústavu a v poslední době k nim přibyly zrekonstruované prostory unikátního Centra fetální medicíny. Od roku 2000 činily investice přes 700 milionů Kč.“
Zbyněk Straňák, primář novorozeneckého oddělení, hovořil mimo jiné o kvalitě léčby vrozené brániční kýly, onemocnění sítnice nedonošených dětí a zaměření se na časnou rekonstrukci rozštěpových vad. Ústav pro péči o matku a dítě má dlouhodobě jednu z nejnižších hodnot perinatální úmrtnosti v ČR.
I když celkový počet porodů v ČR v posledních letech klesá, v porodnici v Podolí od roku 2000 stoupl dvojnásobně. Každoročně se zde nyní narodí přes 5000 dětí. Neméně důležité jsou ale i další odbornosti, které souvisejí s asistovanou reprodukcí, či dalšími službami v komplexní péči o ženy a novorozence.

Odborná část oslav

Oslavy pak pokračovaly krátce po obědě za velkého zájmu odborné veřejnosti v přednáškovém sále ÚPMD 2 přednáškami významných evropských profesorů. Prof. Jan Deprest MD PhD FRCOG, z Katholieke Universiteit Leuven – přednesl své sdělení „Minimally Invasive Fetal Surgery: Its limits and future“ a prof. Dr. Mario Rüdiger, z Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden, pak přednášku „Delivery room management of ELBW“. Tyto dvě významné osobnosti evropské medicíny se tímto připojili k řadě gratulantů ke 100. výročí podolského zdravotnického zařízení z prostředí odborné veřejnosti.

Společenský večer

Oslavy 100. výročí založení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 vyvrcholily slavnostním společenským večerem v Národním domě v Praze na Vinohradech. Večera se zúčastnilo mnoho pracovníků ÚPMD Podolí a řada významných hostů.

Celým večerem nás provázela moderátorka Lucie Výborná, která nejprve uvedla filmový dokument nazvaný Podolská Odyssea, který vyprávěl o historii i přítomnosti podolského zdravotnického zařízení. Účastníci společenského večera mohli vidět dobové záběry ústavu, na nich např. zakladatele Pražského sanatoria v Praze Podolí, profesora chirurgie a rentgenologie MUDr. Rudolfem Jedličkou a další přední lékaře ústavu.

Poté program pokračoval uměleckým vstupem – na pódium byla uvedena paní Alena Miro, sólistka opery Národního divadla v Praze, která s klavírním doprovodem paní Iriny Kondratěnko přednesla árii Mařenky z 3. dějství opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany.

Vzácným hostem večera byla paní doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc. z Ústavu dějin lékařství 1. LFUK. Ve své přednášce věnované historii Podolského ústavu zmínila zajímavou úvahu o tom, že naše nemocnice možná vznikla shodou náhod. Když totiž MUDr. Jedlička několik měsíců po promoci nastoupil na chirurgickou kliniku profesora Karla Maydla (1853-1903), začala se jeho kariéra slibně rozvíjet – na klinice začal pracovat jako operační elév a o tři roky později zde získal asistentské místo. Bohužel prof. Maydl předčasně zemřel. Po jeho smrti, v roce 1903, suploval MUDr. Jedlička vedení kliniky, avšak nakonec se Maydlovým nástupcem nestal. Proto, aby mohl prof. MUDr. Jedlička realizovat svou vědeckou a pedagogickou činnost, nebyl na nikom závislý a ani nikomu podřízený, rozhodl se založit společnost pro vybudování Pražského sanatoria a získal pro svou myšlenku mnoho lékařských osobností.

Dalšími gratulantkami byly půvabné mladé hudebnice z formace Prag Piano Ensemble, které zahrály skladby od Johannese Brahmse – Uherské tance „Poco sostenuto“ a „Allegro“.

Po jejich vystoupení následoval řada dalších gratulací ke 100. výročí ústavu v podobě videozáznamů – od některých významných osobností, které využily služeb ústavu, např. od paní Ivy Janžurové, od ředitelky České Miss paní Michaely Maláčové, knížete Jiřího Lobkowicze a zpěváka Karla Gotta.

Závěrečné slovo přednesl ředitel ústavu doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Ve svém projevu přednesl hezké poděkování všem, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji a na úspěšném chodu Ústavu pro péči o matku a dítě.

Následovalo velmi milé překvapení v podobě další gratulace, kdy na pódium přišly dvě malé děti s kyticemi pro pana ředitele – kyticemi většími, než byly ony samy. Šlo o gratulanty, kteří stejně jako desetitisíce dalších, přišli v uplynulých letech na svět právě v podolské porodnici.

Árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ v podání Aleny Miro pak udělala krásnou tečku za kulturním programem večera.

Následoval slavnostní raut v prostorách Národního domu na Vinohradech.