Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 8. 6. – 16. 6. 2014 uzavřen porodní sál.

Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy, prosím, jiné zdravotnické zařízení.

Děkujeme za pochopení.