Upozorňujeme pacientky ÚPMD, že v současné době probíhá v celém areálu porodnice plánovaná výměna oken. Chod ústavu není stavebními pracemi nijak omezen, přesto si však dovolujeme upozornit na některé skutečnosti, které mohou v souvislosti se stavebními pracemi nastat.
Jde zejména o dočasný přesun oddělení šestinedělí do jiných prostor ústavu, částečné omezení využití nadstandardních pokojů, výjimečně problém s umístěním dětí společně s matkami na jednom pokoji bezprostředně po porodu a občasný vyšší hluk spojený se stavebními pracemi.
Předpokládáme, že tato situace potrvá do konce srpna 2014.
Za uvedené skutečnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vedení ÚPMD