Ve dnech 4.8. – 15.8.2014 bude probíhat výměna oken na gynekologických ambulancích ÚPMD. Na ambulancích bude částečně omezen provoz a pacientky se v určité dny nebudou moci do ambulancí dovolat.

  • Ve dnech 4.8. – 8.8. nebudou v provozu linky 234, 317, 312, 313.
  • Ve dnech 11.8. – 15.8. nebudou v provozu linky 308, 314, 315, 316.

Děkujeme za pochopení.