V období od pondělí 4.8. do pátku 8.8. 2014 bude firma Siemens (v rámci projektu EPC) provádět výkopové práce ve vozovce mezi objektem D a Hlavní rozvodnou el. energie pro kabelovou trasu. Během prací bude zamezen průjezd vozidel v uvedeném místě a zákaz vstupu na staveniště. Současně bude i omezeno parkování před budovou D směrem od hlavního vchodu z důvodu vjezdu vozidel stavby. Respektujte tedy prosím bezpečnostní a dopravní značení. Při pracech je potřeba počítat se zvýšenou hlučností.

Děkujeme za pochopení.