Slavnostní zasazení lípy – potomka vzácného stromu z Kamenice nad Lipou, se konalo symbolicky v den svátku Sv. Ludmily dne 16. září 2014 za přítomnosti pana kardinála Dominika Duky, v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě.

Rozhodnutí o umístění stromu do naší zahrady vzešlo ze spolupráce ÚPMD Podolí, Jedličkova ústavu a škol, Národní kulturní památky Vyšehradu a města Kamenice nad Lipou. Mladý stromek vypěstovaný ze semínka památné lípy věnoval ÚPMD milovník stromů pan František Vokoun z Kamenice nad Lipou.

Po zahájení a přivítání hostů zástupkyní ÚPMD paní ing. Ludmilou Vlašanou promluvili postupně pan starosta Kamenice nad Lipou ing. Ivan Pfaur, pan ředitel JÚŠ Mgr. Petr Hrubý a pan ředitel NKP Vyšehrad ing. František Stádník. Pan farář a zároveň kanovník Vyšehradské kapituly Jan Kotas následně přečetl úryvek z Písma svatého. Následoval kratičký žalm po kterém pan kardinál pronesl modlitbu za naši porodnici, Vyšehrad, Jedličkův ústav a školy a město Kamenici nad Lipou. Mimo jiné zazněla i jeho krásná slova o poslání Ústavu pro péči o matku a dítě, kde přicházejí na svět nové životy. Této slavnostní události se zúčastnily rovněž děti a včelaři Jedličkova ústavu, kteří se zavázaly, že se budou o lípu starat.
Následovalo vlastní zasazení stromu, na kterém se podíleli společně zúčastnění, včetně pana kardinála Duky, který stromu následně požehnal.

Závěr slavnosti patřil skautům, kteří lípu z Kamenice přivezli. Zazpívali společně s přítomnými českou hymnu.
Celým prosluněným odpolednem nás provázela paní ing. Drahomíra Kolmanová, vedoucí úseku parků Vyšehrad.