Za přítomnosti prezidentky Nadace Zdeňka Milera paní Karolíny Milerové a Elmara Greifa, generálního ředitele hotelu The Augustine, se dne 30. 10. 2014 uskutečnilo v ÚPMD předání výtěžku benefičního galavečera. Peněžní obnos ve výši 242.564,– Kč slavnostně převzal doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Charitativní galavečer pod patronací Nadace Zdeňka Milera, legendárního výtvarníka a tvůrce Krtečka se konal v hotelu The Augustine Prague. Výtěžek celé akce byl darován na podporu Ústavu pro matku a dítě. Projekt osobně během večera představil zástupce ÚPMD doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.