Ústav pro péči o matku a dítě úspěšně prošel náročným akreditačním auditem. Po necelém roce intenzivní přípravy dne 5. 11. 2014 získal dle České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. Certifikát kvality a bezpečí. Tento certifikát je platný na období 3 let.

ÚPMD během návštěvy akreditační komise dokázal, že má nastavené procesy standardizace řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance podle vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Dále bylo potřeba deklarovat, že jsou zavedeny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienty, které identifikovalo ministerstvo zdravotnictví.

Externí auditoři akreditační komise ve složení lékař, sestra, technik a administrátor prováděli pohovory s managementem nemocnice a se zaměstnanci, navštívili zdravotnická pracoviště i doprovodné provozy jako například personální, technický, ekonomický úsek, stravovací provoz, překladiště prádla. Revidovali vnitřní řízenou dokumentaci, pracovní postupy, záznamy interních kontrol i správnost vedení zdravotnické dokumentace.

Úspěšně vykonaná akreditace je známkou toho, že se u nás pacienti i zaměstnanci mohou cítit bezpečně, že dbáme na bezpečí prostředí a kvalitu poskytovaných služeb.
Získané ocenění má pro nás velký význam, zajišťuje pevné a stabilní místo v síti zdravotnických zařízení a zdravou konkurenceschopnost.

Bc. Táňa Kalinová, manažer kvality
Oddělení řízení kvality zdravotních služeb ÚPMD