Ústav pro péči o matku a dítě se zapojil do celostátního projektu “Nemocnice ČR 2015”, který je zaměřen na sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

Sběr dat je pro období od 1. 2. – 31. 8. 2015

V rámci tohoto projektu mají všichni naši pacienti možnost vyjádřit se ke zkušenostem s pobytem v ÚPMD formou anonymního dotazníku.

V ÚPMD jsou dotazníky k dispozici na recepci v přízemí hlavní budovy a na jednotlivých ambulantních i lůžkových odděleních.

Vyplněné dotazníky lze vhazovat do schránek označených “Dotazníky spokojenosti pacientů”, které jsou rovněž viditelně rozmístěné na odděleních, popř. je možné odevzdat zpět na recepci. Prosíme, aby dotazníky nebyly žádným způsobem ohýbány ani překládány.

Dotazníky je možné si stáhnout a vyplnit i elektronicky (ambulance a hospitalizace).

Další informace o tomto projektu najdete na www.nejlepsi-nemocnice.cz

Předem děkujeme za vyplnění Dotazníků spokojenosti a podporu ÚPMD v projektu “Nemocnice roku ČR 2015”.

Bc. Táňa Kalinová
manažer kvality
Oddělení řízení kvality zdravotnických služeb